Secretariaat

Het secretariaat van VeRoFaLe is ondergebracht bij Debbie Reinderspr-, communicatie en organisatieactviteiten. 

Secretariaat