Bestuur

De vereniging Romazo Fabrikanten en Leveranciers bestaat uit een bestuur van minimaal vijf bestuursleden én secretariaatsondersteuning.
De financiële administratie is uitbesteed aan een administratiekantoor.

Voorzitter

Jos Stoit

Vicevoorzitter

Dennis Schoormans

Secretaris

Marc van den Berg

Penningmeester

Dirk Driessen

Bestuurslid

Martijn van Dijk