Vereniging Romazo
Fabrikanten en Leveranciers

Wie

Een onafhankelijke vereniging die het collectief belang behartigt.

Lees verder

Ledenoverzicht

Bekijk onze leden

Nu bekijken

Contact

Wil je meer informatie neem contact op met het secretariaat

Nu bekijken

Wie is de Vereniging Romazo Fabrikanten en Leveranciers?

Een onafhankelijke vereniging die het collectief belang behartigt van producerende en toeleveringsbedrijven die actief zijn in de binnen- en buitenzonwering-, rolluiken- en buitenleven branche in Nederland. De branchevereniging Romazo Fabrikanten en Leveranciers dient een goede afspiegeling te zijn van de Nederlandse branche.

De Vereniging Romazo Fabrikanten en Leveranciers zal voornamelijk activiteiten ondernemen ter bevordering van onze branche (thema’s op macroniveau), zoals:

  • Actief lidmaatschap van de ES-SO op Europees niveau.
  • Actieve rol in branche gerelateerde normeringen (NEN, BENG en andere normeringen).
  • Actieve samenwerking zoeken met andere stakeholders (overheid, Verozo, Romazo)

De Vereniging Romazo Fabrikanten en Leveranciers verwacht een actieve betrokkenheid van haar leden. Dit houdt o.a. in:

  • Aanwezigheid bij de ledenvergaderingen en bijeenkomsten (2x/jaar) door beslissingsbevoegde leden.
  • Eventuele bijdrage leveren aan werkgroepen of commissies door een vertegenwoordiging van de leden.
  • Bereidheid om een actieve rol te spelen op bestuursniveau.

LEden

Bestaat sinds

Bestuursleden

Aangesloten bij / Samenwerking met